Kvetináče

Kvetináče 

Záhradné kvetináče vhodné do exteriéru sú pekným doplnkom záhrad, dvorov, terás, parčíkov. Majú vysokú životnosť a hmotnosť, ktorá zabráni pravráteniu alebo ukradnutiu. Z ponuky si môžte vybrat z viacerých vzorov.

 

K4                                             K1                               K2                                        K5

výška: 43 cm                            výška: 32 cm               výška: 32 cm                        výška: 32 cm

šírka:  52 cm                             šírka: 40 cm                šírka: 40 cm                         šírka:  32 cm

dĺžka:  52 cm                             váha: 120 kg               dĺžka: 105 cm                      dĺžka: 40 cm

váha: 87 kg                                                                   váha: 120 kg                        váha: 45 kg

Cena: 46€                                 Cena: 62€                   Cena: 62€                           Cena: 34€

 

KPS 02

Výška 26 cm, šírka 32 cm, dĺžka 77 cm, váha 60 kg

Cena:41€

 

KPS 05

výška 27 cm, priemer 39 cm, váha 32 kg

Cena:29,50€

KPS 15

výška 25 cm, šírka 40 cm, dĺžka 50 cm, váha 39 cm

Cena:27€

 

KPS 14

výška 17 cm, šírka 37 cm, dĺžka 60 cm, váha 33 kg

Cena:30,50€

 

KPS 04

výška 15 cm, šírka 17 cm, dĺžka 63 cm, váha 21 kg

Cena:23€

 

KPS 01

výška 31 cm, šírka 32 cm, dĺžka 90 cm, váha 90 kg

Cena:64€

KPS 07

výška 18 cm, šírka 38 cm, dĺžka 53 cm, váha 41 kg

Cena:32€

 

KPS 09

výška 22 cm, šírka 30 cm, dĺžka 40 cm, váha 21 kg

Cena:23€

 

KPS 08

výška 12 cm, šírka 22 cm, dĺžka 26 cm, váha 8 kg

Cena:14€

 

 

 

HK 1

výška 24 cm, šírka 34 cm, dĺžka 85 cm, váha 75 kg

Cena:34€

HK 2

výška 32 cm, šírka 38 cm, dĺžka 95 cm, váha 110 cm

Cena:55,50€

KK 6                                                            KK5                                                 KK4

výška 28 cm                                                výska 28 cm                                    výška 28 cm

priemer 100 cm                                           priemer 67 cm                                 priemer 41 cm

váha 145 kg                                                 váha 77 kg                                      váha 31 kg

Cena: 91€                                                    Cena: 42€                                       Cena: 25€

 

 

KŠ 3

výška 28 cm, šírka 60 cm, dĺžka 60 cm, váha 78 cm

Cena: 41€

 

 

KŠ 1                                                                                     KŠ 2

výška 19 cm, šírka 40 cm, dĺžka 40 cm, váha 26 cm           výška 28 cm, šírka 33 cm, dĺžka 33 cm, váha 31 kg

Cena: 23€                                                                           Cena: 23€

 

 

KH 5

výška 48 cm, šírka 47 cm, dĺžka 100 cm, váha 200 kg

Cena: 142€

 

 

KH 4

výška 44 cm, šírka 40cm, dĺžka 98 cm, váha 145 kg

Cena: 95€

 

KH 3 

výška 28 cm, šírka 33 cm, dĺžka 90 cm, váha 74 cm

Cena: 56€

 

KH 2

výška19 cm, šírka 22 cm, dĺžka 90 cm, váha 74 kg

Cena: 31€

 

KH 1

výška 19 cm, šírka 25 cm, dĺžka 50 cm, váha 24 kg

Cena: 23€

 

KP 05

výška 10 cm, šírka 28 cm, dĺžka 36 cm, váha 5 kg

Cena: 13€

 

KP 09

výška 42 cm, šírka 35 cm, dĺžka 27 cm, váha 10 kg 

Cena: 24€

KP 08 /prvý zľava/

výška 17 cm, šírka 21 cm, dĺžka 29 cm, váha 5 kg

Cena: 10€

 

KP 06                                                                         KP 07

výška 24 cm, priemer 33 cm, váha 12 kg                   výška 26 cm, priemer 27 cm, váha 14 kg

Cena: 17€                                                                   Cena: 17€

 

KP 02

výška 23 cm, priemer 31 cm, váha 16 kg

Cena: 17€

 

KP 01

výška 26 cm, priemer 40 cm, váha 30 kg

Cena: 25€

KP 10

 výška 32 cm, priemer 41 cm, váha 40 kg

Cena: 29€

 

 

KP 04

 výška 20 cm, šírka 35 cm, dĺžka 51 cm, váha 20 kg

Cena: 25€

 

KP 03

 výška 53 cm, priemer 44 cm, váha 18 kg

Cena: 35€

 

 

 

KC 2                                                                                                 KC 1

výška 31 cm, priemer 33 cm, váha 24 kg                                        výška 29 cm, priemer 26 cm, váha 19 kg

Cena:21€                                                                                         Cena:17€

NK 12

výška 19 cm, šírka 49 cm, priemer 19 cm, váha 10kg

Cena:23€

 

M 1                                                                                     M 2

výška 33 cm, priemer 71 cm, váha 56 kg                           výška 20 cm, priemer 48 cm, váha 21 kg             Cena:31,50€                                                                       Cena:21,50€

 

              

             PV 1                                        NV 1                                    KV 1

     výška 52 cm                                 výška 37 cm                       výška 65 cm

     priemer 48 cm                              priemer 35 cm                    priemer 55 cm

     váha 60 kg                                    váha 25 cm                        váha 100 kg

       Cena:48€                                    Cena:32€                            Cena:45€

 

                          T 4                             T 3                     T 2                T 1

                   výška 45 cm              výška 37 cm      výška 33 cm       výška 24 cm

                   priemer 56 cm           priemer 47 cm   priemer 38 cm   priemer 26 cm

                   váha 70 kg                váha 40 kg         váha 30 kg         váha 12 kg

                     Cena:42€                  Cena:32€           Cena:21€         Cena:15€

kvetináč

EV 1

Cena:38€

                           OV 1                                          EV 1                                           DV 1

                        výška 39 cm                            výška 50 cm                                výška 46 cm

                        priemer 41 cm                         priemer 40 cm                             priemer 32 cm

                        váha 38 cm                              váha 35 kg                                  váha 23 kg

                          Cena:34€                                Cena:38€                                    Cena:32€

 

EV 2

 výška 40 cm, priemer 35 cm, váha 20 kg

Cena:26€

 

NK 1

výška 44 cm, šírka 28 cm, váha 20 kg

Cena:29,50€

 

 

NK 13

 výška 50 cm, priemer 35 cm, váha 40 kg

Cena:39€

 

NK 11

 výška 69 cm, priemer 39 cm, váha 60 kg

Cena:49€

 

NK 3

výška 90 kg, šírka 39 cm, váha 100 kg

Cena:62€

 

C 5

 výška 22 cm, priemer 33 cm, váha 15 kg

Cena:21€

 

C 1

 výška 37 cm, priemer 16 cm, váha 8 kg

Cena:17€

 

C 2

 výška 24 cm, priemer 23 cm, váha 7 kg

Cena:16,50€

 

C 4

 výška 13 cm, priemer 22 cm, váha 5 kg

Cena:16,50€

 

 

 

C 3

 výška 16 cm, priemer 22 cm, váha 6 kg

Cena:17€

 

KT 6

 výška 36 cm, priemer 47 cm, váha 60 kg

Cena:42€

 

KT 5

 výška 40 cm, priemer 46 cm, váha 60 kg

Cena:42€

 

 

KT 2

výška 45cm, šírka 45 cm, dĺžka 100 cm, váha 120 kg

Cena:81€

 

 

 

KT 3

 výška 41 cm, priemer 64 cm, váha 80 kg

Cena:51€

KT 4

 výška 42 cm, priemer 52 cm, váha 50 kg

Cena:42€

 

 

 

Z 1

 výška 60 cm, šírka 66 cm, dĺžka 100 cm, váha 105 kg

Cena:81€

 

KT 8

 výška 30 cm, priemer 45 cm, váha 30 kg

Cena:30€

 

KT 7

výška 22 cm, šírka 35 cm, dĺžka 35 cm, váha 30kg

Cena:30€

 

 

KT 9

výška 23 cm, šírka 41 cm, dĺžka 66 cm, váha 30 kg

Cena:33€

 

           S 02                                       R 01                          

v - 80 cm, p - 48 cm, výha 45 kg       v - 70 cm, š - 30 cm, d - 30 cm, váha 50 kg

Cena:47€                                         Cena:54€

 

PV 1 + R 01

Cena spolu:102€

 

KD 1

 výška 27 cm, priemer 37 cm, váha 36 kg

Cena:25€

 

 

A16 Cena:84€                                                   A18 Cena:78€

Cena spolu:162€

 

 

Palisády:

        P1                P2                   P3                         P4

výška 60 cm   výška 80 cm   výška 100 cm   výška 120 cm

váha 26 kg      váha 35 kg     váha 38 kg       váha 52 cm

 Cena:11€         Cena:13€       Cena:15€         Cena:17€

 

 

 

 

Šlapák: A

Cena:9€

 

 

Šlapák: C

Cena:9,50€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist