Montáž lexanu

Montáž polykrbonátu - Lexanu

 

Poskytujeme odbornú montáž polykarbonátových platní ( od nás doporučeného certifikovaného predajcu) na už existujúce konštrukcie /drevenná, kovová/. K tomu poskytujeme aj nákup a dovoz.

Poskytujeme služby aj na demontáž starej krytiny (aj jej odvoz) a montáž novej.

 

Montáž polykarbonátových dosiek na prístrešok je náročný proces, ktorý si vyžaduje množstvo vedomostí a skúseností. Je dôležité dodržať všetky postupy pri inštalácii platní, lebo iba vtedy dokáže materiál poskytnúť komfort, pohodlie a dlhodobú životnosť. V opačnom prípade može byť polykarbonátová doska znehodnotená, môže prepúšťat vodu, čo znehodnotí aj samotnú konštrukciu a daný prístrešok neplní svoju funkciu. Pri neobornej montáži, môže byť doska vystavená nadmernej záťaži, čo spôsobí jej prelomenie.

 

Naše služby zahŕňajú:

- bezplatnú obhliadku konštrukcie, odborné poradenstvo

- navrhnutie vhodného typu polykarbonátu (od nás značky Lexan), jeho hrúbku, odtieň, atď.

- presné zameranie a vypočítanie nezáväznej ponuky (materiál + montáž)

- odbornú montáž polykarbonátu 

- dopravu